Columbella rustica identified by Jeroen Goud
Snails & chitons/Slakken & keverslakken - Columbella rustica
(NL) Boertje (D) Schlichte Tšubchenschnecke
(UK) Rustic dove shell (E) Ballaruga
Adriatic sea/Adriatische zee Home

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2006