Diodora aspera crinita
Snails & chitons/Slakken & keverslakken - Diodora italica
(NL) Italiaanse sleutelgathoren (UK) Italian keyhole limpet
Adriatic sea/Adriatische zee Home

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2005