Fishes/Vissen - Prognathodes aculeatus
(NL) Caribische pincetvis (D) Karibischer Pinzettfisch (E) Mariposa de hocico largo
(UK) Caribbean longsnout butterflyfish (F) Papillon à bec des Caraïbes
Caribbean sea/Caribische zee

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2008