Natuurlijk mooi

Moths/Nachtvlinders - Adelidae (Langsprietmotten)   
Adela croesella

Adela reaumurella

Adela violella

Cauchas fibulella

Cauchas rufimitrella

Nematopogon adansoniella

Nematopogon metaxella

Nematopogon schwarziellus

Nematopogon swammerdamella

Nemophora degeerella

Nemophora fasciella

Nemophora metallica

Nemophora pfeifferella

     
Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2007