Natuurlijk mooi

Moths/Nachtvlinders - Autostichidae (Dominomotten)   

Oegoconia caradjai

Oegoconia deauratella

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2004