Erebidae - Melipotis januaris
{UK} January melipotis moth
Moths/Nachtvlinders
Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2015