Erebidae - Melipotis januaris
Moths/Nachtvlinders

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2015