Natuurlijk mooi

Moths/Nachtvlinders - Thyrididae (Venstervlekjes)   

Thyris fenestrella

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2004