Tortricidae - Agapeta hamana
Moths/Nachtvlinders

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2005